วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16

>> ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1. ข้อเสนอแนะประเด็นการสื่อสารเพื่องานวิจัยนิเทศศาสตร์ตามแนวคิด“ปฏิปักษ์สัมพันธ์ ”(Symbiosis)ในยุคดิจิทัล
2  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557”
3 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศสำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์
4 สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือการสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล
5 พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สอดส่องประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
6 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร
7 ความลงตัวของสื่อและสารในรายการคลับ ฟรายเดย์
8 จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร
9 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณา ณ จุดซื้อและการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
10 ปัจจัยเรื่องการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานเฟสบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนไทย
11 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเพื่อป้องกันสถานการณ์ “คุณแม่วัยใส”
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในการเข้าสู่ทีวีดิจิทัล
13 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับฟังสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ของผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
14 พฤติกรรมการเปิดรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อทัศนคติและการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
15 พฤติกรรมการเปิดรับชมและองค์ประกอบของรายการที่มีผลต่อการอยู่รอดของ    ทีวีดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่องในมุมมองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
16 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในองค์กรของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
17 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตามเชียร์สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
18 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมรายการชาติมั่งคงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
19 Book Review ‘เขียนไปให้สุดฝัน’
>> ข้อมูลการเขียนบทความ

 

Share this post with your friends