Clip Video กิจกรรมนิเทศศาสตร์

Clip Video กิจกรรมนิเทศศาสตร์

Click ที่นี่เพื่อดูวิดีโอแนะนำคณะนิเทศศาสตร์

1 ก.พ.2559 อาจารย์อิตโต้ ยาซึโนริ (ITO YASUNORI) จากสถาบัน Human Digicrafts (Thailand) http://th.athuman.com/ ให้เกียรติมาเป็น Visitting Professor ให้กับ นศ.ภาควิชาสื่อดิจิทัล (Block Cartoon) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์คาแรคเตอร์การ์ตูน

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “อุดมการณ์ ความเชื่อ ศรัทธา และวิถีชีวิต” ldeology, belief, faith and way of life ณ อาคารดิจิทัลคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 23 – 24 เมษายน 2558

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

วิชา 144-330 การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล Creative Photography for Digital Media ของภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขอขอบคุณศิษย์เก่าสำหรับการช่วยเหลือให้งานสำเร็จได้ด้วยดี

คลิกที่นี่เพื่อชม Video

บรรยากาศการเรียน FASHION วิชา 144-330 การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล Creative Photography for Digital Media

คลิกที่นี่เพื่อชม Video