ข้อมูลหนังสือ

ชื่อ : การถ่ายภาพมืออาชีพ Professional Photography
ผู้เขียน : อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
ISBN : 978-974-683-254-0
ปีพิมพ์ : 2/2563
จำนวนหน้า : 197
ขนาด : 210 x 297
หมวดหนังสือ : การสื่อสารมวลชน

คลิกที่นี่เพื่อ Download ตำรา

รายละเอียดหนังสือ :

การสื่อสารด้วยภาพใช้ในการสื่อความหมายทั้งในรูปแบบงานศิลปะเพื่อความสวยงาม เพื่อความบันเทิงโดยเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเพื่อการค้า ตำราเล่มนี้จะนำเสนอตั้งแต่หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น เทคนิคการถ่ายภาพ กระบวนการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพเช่นมืออาชีพโดยเนื้อหา ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ 5ทิศทางของแสงกับการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพกีฬา การถ่ายภาพการแข่งขันรถยนต์ แรลลี การถ่ายภาพกลางคืน การถ่ายภาพคอนเสิร์ต การถ่ายภาพนก การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR

ภาพประกอบหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของผู้เขียนเองที่นำ มาใช้ประกอบการ อธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยภาพทั้งหมดถูกเลือกนำ มาเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียน ได้เข้าใจเนื้อหาของการถ่ายภาพแต่ละประเภท การถ่ายภาพไม่มีกฎ หรือข้อบังคับตายตัว ขึ้นอยู่กับช่างภาพที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน จะเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการถ่ายภาพอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งตำราเล่มนี้จะสะท้อนองค์ความรู้ในด้านการถ่ายภาพเพื่อนำไปต่อยอดการถ่ายภาพเพื่อเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป