Uncategorised

มาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา

มาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Download เอกสารมาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Download คู่มือสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560  เอกสารสหกิจศึกษา เอกสาร CA-COOP 01    แบบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา เอกสาร CA-COOP 02   แบบตอบรับและเสนองานนักศึกษาสหกิจศึกษา เอกสาร CA-COOP 03    แบบแจ้งชื่อรายงานและรายละเอียดเนื้อหารายงาน เอกสาร CA-COOP 04    แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา เอกสาร CA-COOP 05   แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เอกสาร CA-COOP 06    แบบประเมินการสอบและนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา

By admin | Uncategorised
DETAIL

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17

>> ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 1. การทบทวนแนวคิด นิยาม และคุณลักษณะของดิจิทัลเนทีฟและดิจิทัลอิมมิแกรนท์  2  การออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์ 4 พฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจ ความต้องการรับชม กรณีศึกษา : ช่องชลบุรี 1 5 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ “ดิ อะเมซิง เรซ, ฤดูกาลที่ 26, ตอนที่ 3” 6 การสร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความเคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง 7 การถ่ายภาพแบบแคนดิดคือหนทางแห่งการบันทึกความบริสุทธิ์ 8 ความรู้ในตราสินค้าและความคิดเห็นต่อตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 9 ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 10 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 11 พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ ปัจจัยสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อโฆษณา 12 โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ 13 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อ ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดนํ้าหนักที่จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 14 พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการควบคุมนํ้าหนักของประชากรในจังหวัดชลบุรี 15  ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด […]

By admin | Uncategorised
DETAIL

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18

 >> ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 1. ห้องหุ่น : ศิลป์แห่งบทละครที่ไม่จางหาย 2 การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี 3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : บทบาทของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ? 4 Changes in Space, Place and the Role of Thai Classical Puppet Theater “Joe Louis” 5 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี” 6 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่นคลับ” ซีซั่น 1 7 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละครกรณีศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง มหาศึกชิงบัลลังก์ 8 กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ” 9 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 10 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย 11 การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 […]

By admin | Uncategorised
DETAIL

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16

>> ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 1. ข้อเสนอแนะประเด็นการสื่อสารเพื่องานวิจัยนิเทศศาสตร์ตามแนวคิด“ปฏิปักษ์สัมพันธ์ ”(Symbiosis)ในยุคดิจิทัล 2  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557” 3 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศสำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ 4 สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือการสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล 5 พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สอดส่องประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง 6 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร 7 ความลงตัวของสื่อและสารในรายการคลับ ฟรายเดย์ 8 จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร 9 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณา ณ จุดซื้อและการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 10 ปัจจัยเรื่องการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานเฟสบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนไทย 11 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเพื่อป้องกันสถานการณ์ “คุณแม่วัยใส” 12 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในการเข้าสู่ทีวีดิจิทัล 13 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับฟังสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ของผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 14 พฤติกรรมการเปิดรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อทัศนคติและการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ 15 พฤติกรรมการเปิดรับชมและองค์ประกอบของรายการที่มีผลต่อการอยู่รอดของ    ทีวีดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่องในมุมมองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 16 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในองค์กรของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 […]

By admin | Uncategorised
DETAIL
Mar
23

Journalism Project

โครงงานด้านวารสารศาสตร์ : การสร้างผลงานด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านการค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบพร้อมเอกสารและแหล่งอ้างอิงและมีรายงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับประกอบผลงานด้วย ในปีการศึกษา 2558 มีโครงงานดังนี้


 

By admin | Uncategorised
DETAIL
Mar
17
TOP