อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILAND

อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ ภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมจำนวน 3 ชิ้น ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILAND โดยศิลปินอินเดียและศิลปินไทย ซึ่งจัดโดย Rebel Art Space ร่วมกับ อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ในฐานะภัณฑารักษ์ของนิทรรศการครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 ณ Rebel Art Space สุขุมวิท 67 กรุงเทพมหานค

อบรมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการแต่งภาพบุคคล

บริการวิชาการ. คณะนิเทศศาสตร์ จัดบริการวิชาการแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน ซึ่งกิจกรรมอบรม “การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการแต่งภาพบุคคล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข และอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นวิทยาการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 7

บริการวิชาการต้อนรัอนคณะฑูตและภรรยา

30 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ร่วมบริการวิชาการ เป็นวิทยากรต้อนรับคณะฑูต เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

รับรางวัล สื่อต้นแบบสร้างสุข

    นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใน “โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยที่ผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด 2 รางวัลคือ 1.รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “เด็ก” 2.รางวัลประเด็นจิตสำนึกสาธารณะ ผลงานชื่อ จรจัด และได้รับประกาศนียบัตร 2 ผลงานคือ ผลงานเรื่อง มหันตภัยเงียบ, หนึ่งมือปันน้ำใจ โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 3-6 อิมแพค เมืองทองธานีรับรางวัล สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปี2 […]

ตารางสอนคณาจารย์

                รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ อ.ประกิจ อาษา  อ. พลอยชนก แสนอาทิตย์                                  

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ 2557

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลด   การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัท นครชัยศรีรุ่งเรืองการพิมพ์ ประจำปี 2558 การถ่ายภาพและการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของโรงแรมปรินซ์ พาเลส  ปี 2557 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัทสยามวีอินเตอร์พริ้นท์จำกัด ปี 2557          ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด   การจัดกิจกรรมพิเศษเพื????อการประชาสัมพันธ์ “Zen Summer Craze 2015” ของห้างสรรพสินค้าเซน การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จากัด (พาต้า)   ภาควิชาการโฆษณา ดาวน์โหลด   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทหนังสือกรณีศึกษา งานเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมท ร้าน […]

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2557

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลด   การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจร้านสายสี่การพิมพ์ประจำปี 2557  การเปิดรับข่าวท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 การเปิดรับข้อมูลข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557 การเปิดรับข้อมูลข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557    ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ “รายการวัยใสๆ หัวใจวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม    ภาควิชาการโฆษณา ดาวน์โหลด   การวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์โปรโมทงานคอนเสิร์ต กรณีศึกษา คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ ดิ ออริจินอล รีเทิร์น 2015 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ขั้นตอนการโปรโมทรายการเพลงติดดาว ขั้นตอนการจัดทำสกู๊ปกาแล็คซี่มาร์ทเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการเพลงติดดาว พ.ศ. 2557 ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณาโดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้ […]

ละครเวที “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด….ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง

ภาควิชาสื่อสารการแสดงทั้งคณาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงละครเวที “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด….ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ในงานมหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด….ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ครั้งที่ 1 ตอน: ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามวันเสาร์ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 – 16.00 น.ณ ตลาดวัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ภาพ : อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และนักศึกษาภาควิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ กิจกรรมอาสา อนามัย ปี ๒๕๕๘

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ  ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โครงการสร้างเสริมคุณธรรมในกลุ่มนิสิต/นักศึกษา หัวข้อ “อาสา อนามัย ปี ๒๕๕๘”นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต/นักศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาบูรณาการความรู้และหลักคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องตามภาระงานด้านต่างๆ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่งานส่งเสริมสุขภาพให้แก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ๓. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จากการดำเนินการดังกล่าว ปรากฏว่ามีโครงการของกลุ่มนิสิต นักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและเข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จำนวน ๑๐ กลุ่ม จาก […]

สัมมนาสหกิจศึกษา

20 สิงหาคม 2558 :: ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษา 3/2557 ณ 15-404