รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์

คลิกที่ Link เพื่อเปิดชมด้วย PDF

ปีการศึกษา 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 : วันที่ 10 สิงหาคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 : วันที่ 10 กันยายน 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 : วันที่ 7 ตุลาคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 : วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 : วันที่ 14 มกราคม 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 : วันที่ 4 มีนาคม 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 : วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 : วันที่ 7 มิถุนายน 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 : อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 : อังคารที่ 22 กันยายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 : พุธที่ 21 ตุลาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 : ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2563 : พุธที่ 9 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 : พุธที่ 15 มกราคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 : ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 : ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 : ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 : ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 : พุธที่ 2 มิถุนายน 2564

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 : พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 : ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 : ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 : ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 : ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 : ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 : ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 : อังคารที่ 7 มกราคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 : ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 : ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 : พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 : อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 : อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *